6 Temmuz 2012 Cuma

Ben Nasıl Evleneceğim ?

Evlilik...Birbirini seven iki kişinin hayatlarını birleştirmesidir pratikte.Fakat geçenlerde okuduğum bir yazıya göre, evliliğinde bir sürü çeşitleri varmış.Nasıl olur diye düşünüyorsunuz değil mi?
Bu ilginç evlilik çeşitlerini sizlerle de paylaşmak istedim.Benim de aklıma bu kadar çok evlilik çeşidi gelmemişti açıkçası... :)

İşte türlü türlü halleriyle evlilik...


Görücü usulüyle evlenme:
Geleneklerin ağır bastığı yörelerde görülen evlenme biçimidir.Bunda kız seçme işi, doğrudan anne, baba ya da aile büyükleri, aile yakınları tarafından gerçekleştirilir.Gencin kızı beğenmesi ya da beğenmemesi çok da önemli değildir.

Kız kaçırma (Düğünsüz evlenme):
Ailelerin evliliğe kesinlikle karşı çıkması durumunda ortaya çıkan bir evlenme biçimidir.Bu durum daha çok erkek tarafının sosyo-ekonomik yetersizliği ya da diğer sebeplerden dolayı kızın ailesinin karşı çıkmasıyla gerçekleşir.Bu engeller arasında kızın ailesinin başlık parası istemesi önemli bir yer tutuyor. Başlık parasıyla evlenme: 
Daha çok Doğu ve Güneydoğu kırsalında yaygın olan başlık parası, erkek tarafının kızın ailesine para, altın, ev, bahçe, tarla ya da hayvan vermesiyle gerçekleşir.Başlık, kadını bir mal olarak gören dar bir zihniyetin de ürünüdür denilebilir tabii ki...

Baş örtüsü kaçırma yoluyla evlenme:
Hakkari, Van, Ağrı ve Erzurum'un ilçelerinde rastlanılan bu evliliğin gerçekleştirilmesinde, kıza ait bir eşyanın kaçırılması, kızı kaçırmakla eş tutulur.Erkek tarafı, kızın ailesiyle anlaşmak zorundadır.

Beşik kertme evliliği:
Birbirini çok seven eş-dost, komşu veya yakınlar, çocukları beşikteyken, beşiklerine birer kertme vurarak nişanı gerçekleştirirler.Aslında büyüdüklerinde de söz ve nişan derdi olmadan evlenmeleri de söz konusu olabilir. :)

Tay geldi evliliği:
Dul bir kadının eski kocasından olan çocuklarını yanına alarak dul bir erkekle ya da dul bir erkeğin eski karısından olan çocuklarını yanına alarak dul bir kadınla gerçekleştirdiği evlilik biçimidir.Kadın veya erkeğin yanında getirdiği çocuklara, "tay geldi" denilmektedir.Bu durumda kendileri de at mı oluyor acaba? :)

Kuma getirme evliliği:
Cumhuriyetten önce, karısı kısır olan ya da erkek çocuk dünyaya getiremeyen erkek yeniden evlenirdi.Günümüzde Doğu ve Güneydoğu'nun kırsallarında hala devam eden kuma getirmede, ilk evlenilen kadın kuma geldikten sonra ikinci plana düşmekte ve horlanmaktadır.

Berdel evliliği:
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da halen devam etmekte olan berdel ya da bedel evliliği, kızları ve oğulları olan iki ailenin, karşılıklı olarak hem kızlarını hem de oğullarını evlendirmeleriyle gerçekleşir.

Sorarat evliliği:
Özel kültürel bir adettir.Dul kalan kocanın, eşinin evliliğinden sonra ölen karısının kardeşiyle evlendirilmesi şeklinde gerçekleşir.Öksüz kalan çocuklara üvey anne olarak teyzenin seçilmesi, daha hoşgörülü davranacağı düşüncesinden kaynaklanmaktadır.

İçgüveyi evliliği:
Erkek çocuğu olmayan ve ekonomik durumu iyi olan bazı aileler, kızı dışarı verme yerine damadı kendi evlerine almayı tercih ederler.Bunu özellikle tek kız çocuğu olan aileler tercih etmektedir.

Yetim evliliği:
Anne ve babası ölmüş, kardeşi olmayan erkek ya da kızın, ileride kimsesiz kalmaması için yakın akrabalarından biriyle evlendirilmesi şeklinde gerçekleşir.

Yakın akraba evliliği:
Türkiye'de evli çiftlerin yaklaşık olarak dörtte birinin akraba ve eşlerinin %80'inin kardeş çocukları oldukları belirtilmektedir.

Para karşılığı evlenme:
Doğu ve Güneydoğu Anadolu kırsalındaki eğitimsiz ve yoksul çevrelerde gerçekleşir.İlköğretim çağındaki çocukların okula gönderilmeyerek veya okuldan alınarak para karşılığı evlendirilmesidir.

Tanışıp anlaşarak evlenme:
Büyük kentlerde ve eğitim düzeyinin yükseldiği çevrelerde yaygın olan bu evlenme biçiminde, kız ve erkek bir süre birbirlerini tanıdıktan sonra karşılıklı olarak evlenmeye karar verirler.Kişiliğini bulmuş, ekonomik düzeyi yüksek bilinçli gençler, bu yolla evliliği tercih etmektedir.

Kan parası karşılığı evlenme:
Genellikle doğu bölgelerinde, öldürülen kişinin kan bedeli olarak altın, para, mal mülk istenildiği gibi kız da veriliyor.Temelinde eğitimsizlik yatan ilkel bir evlenme biçimidir.

Raslantı evliliği:
Raslantı sonucu, sonu düşülmeden karar verilen evlilik biçimidir.Bir yolculuk sırasında ve ya eş-dost, akraba evinde karşılaşma, telefon konuşması sırasında sesten etkilenme gibi gibi nedenlerle bu evliliğe kısa sürede karar verilmektedir.Yani bu gün "merhaba" dediğiniz biri, ertesi gün kocanız ya da karınız olabilir. :)


Muta evliliği:
Geçici bir süre için yapılan evliliktir.Daha çok İran'da yapılan bu evlilik biçimi, Türkiye'de de bazı çevrelerde görülmektedir.

İlan yoluyla eş seçme:
Son zamanlarda gazete, dergi ve televizyonların teletex sayfalarına ve internete ilan vererek eş seçme yoluna gidildiği sıkça görülmektedir.Bir de televizyonlardaki evlenme programlarına eş seçmek üzere gidenlerin sayısı gitgide artmaktadır.

1 yorum: